Temat för 2017: DET OMÄTBARA

Det gränslösa, oändliga, irrationella, oöverskådliga.

I en tid av mätbarhet och resultatinriktning vill UngaTur uppmärksamma den politiska sprängkraften i Det omätbara.

Inom ramen för Det omätbara kommer vi att undersöka sådant som inte är mätbart, jämförbart eller lönsamt, men helt centralt för våra liv; som när du drabbas av den överväldigande känslan av kärlek, eller den där hemligheten som du lovat din vän att aldrig berätta för någon.  Som din längtan efter att höra hemma någonstans eller den kroppsliga upplevelsen av att äta din älsklingsrätt. Upplevelser som kan kännas ogreppbara, underbara, obehagliga eller tvetydiga. Som vi kanske inte kan förstå eller ens sätta ord på, men som ger livet innehåll och substans.

Temat Det omätbara kommer att finnas med i all vår verksamhet under 2017. Tillsammans med er vill vi förundras, fundera, fantisera, drömma och hoppas.