TEMA 2018: ETT EGET RUM

 

Alla har vi ett eget rum, och alla behöver vi det – mentalt, kreativt och fysiskt. Både gällande de egna tankarna, känslorna, den egna kroppen, men också i rymden omkring oss, luften vi andas, marken vi går på, och i relationerna vi lever i. Varje människa förhåller sig hela tiden till gränser.

Var börjar och slutar du? Hur fyller du ditt egna rum? Är det med en särskild trosuppfattning, särskilda målsättningar eller drömmar? Hur ser ditt inre rum ut och vilka förutsättningar behövs för att det ska kunna finnas?

Vad innebär det att förlora ett rum, eller att få sitt rum inskränkt? Hur hanterar du förlusten av ett rum och hur skapar du ett nytt?

Vilka rum vill och/eller bör vi dela, och vilka vill och/eller bör vi avgränsa? När och var finns behovet av större gemensamma rum och vilka uttryck tar sig det behovet?

Temat ETT EGET RUM kommer att genomsyra vår verksamhet och våra produktioner under året.

 

 

                                                    Joel Dannerup i BOYS DON´T CRY från 2017, foto Rebecka Holmström