UngaTur skapades 2004 som en plattform där unga oetablerade konstnärer kunde utveckla, utforska och pröva sitt konstnärskap. Föreningen består idag av 12 medlemmar, alla verksamma inom kultur och/eller scenkonst , samt tre tillsvidareanställda. Sedan starten har UngaTur gjort ett trettiotal teaterföreställningar, filmer, kabaréer och festivaler och har en primär målgrupp på 13-25 år. UngaTur hyr lokaler på Turteatern, Kärrtorp, där vi varit verksamma sedan starten.

Konstnärlig vision:

UngaTurs ska verka för att vara en inflytelserik grogrund för unga scenkonstnärer inom det svenska kulturlivet, baserad på en ständigt pågående dialog med vår målgrupp. UngaTur ska vara spjutspetsen inom scenkonst för unga med en levande repertoar av projekt utförda av professionella konstnärer som vänder sig till en ung publik, samt professionellt inramade projekt vars huvudsyfte är att utveckla och stärka unga oetablerade konstnärers egna visioner.

UngaTur vill genom konst skapa unika upplevelser, politisk debatt, förändringspotential och ge handlingsutrymme åt unga. Genom att arbeta med känslomässig identifikation vill vi ställa bakomliggande ideologiska frågor och välkomna en aktiv och kritisk åskådare.

 

Personal:

Konstnärlig ledning: Aurelia Le Huche.

Verksamhetsledning: Siri Nyke.

Kommunikation: Carolina Oscarsson

Styrelse:

Jonas Reinicke (styrelseordförande), Alma Winkler (kassör), Gloria Hao (sekreterare), Ella Rudfeldt (vice kassör), Joséphine Wistedt (ledamot), Anna-Karin Håkansson (ledamot), Alice Hillbom Rudfeldt (ledamot).

Medlemmar:

Alica Tserkovnaja, Alice Hillbom Rudfeldt, Alma Winkler, Anna-Karin Håkansson, Ella Rudfeldt, Gloria Hao, Jasmin Eriksson, Jonas Reinicke, Joséphine Wistedt, Julia Gumpert, Marcus Johansson, Shada-Helin Sulhaw. 

Finansiering

UngaTur får verksamhetsstöd av Kulturrådet,  programstöd från Stockholms Stad och föreningsstöd  från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Vi har ett samarbete med ABF Stockholm sedan många år tillbaka. Vi har erhåller enskilda produktionsstöd från Stockholm stad, Stockholms läns landsting och Kulturbryggan.

Samarbeten

UngaTur samarbetar gärna med andra scenkonstaktörer, studieförbund, enskilda konstnärer, intresseorganisationer mediabolag eller företag med relevans för verksamheten. Intresserad av samarbete? Kontakta oss på info@ungatur.se.

 

 

Turteatern
Turteatern är vårt moderskepp, här har vi vårt kontor och här sker merparten av våra publika evenemang. Turteatern är vår främsta samarbetspartner och vi har hängt ihop sedan UngaTur startades 2004.

www.turteatern.se

 

Teater Reflex och Biografen Reflexen
I de fina 50-talslokalerna har UngaTur fått gästspela flera föreställningar och haft publik verksamhet såsom Öppen scen och Paradisofestivalen.

Teater Reflex: www.teaterreflex.se

Biografen Reflexen: www.reflexen.nu

 

ABF Stockholm
ABF Stockholm. Vi har ett långtgående samarbete med ABF Stockholm. Deras stöd är oumbärligt för det fria kulturlivet!

www.abfstockholm.se