När en flicka sörjer blir hennes flickrums väggar tunna och etablerar kontakt med andra sörjande flickors rum. Den sörjande flickan kan med sina händer öppna en portal i väggen och komma ut i mellanrummet. En dammig, smal korridor bakom väggen är det rotsystem som binder alla de sörjande flickrummen samman. Så länge flickan sörjer kan hon röra sig fritt mellan rummen, mellan världarna. De sörjande möts under lysrören, bland sladdarna, och tiden upphör. Tillsammans utforskar de rotsystemet. En av rötterna mynnar ut i en glänta i Årstaskogen. Där blir tiden lång, där kan en hel sommar passera, en hel flock hästar födas upp, utan att någon undrar varför hon inte kommer ut från sitt rum.

 

BETWEEN handlar om Ana som har förlorat en bästa vän. Ana vill förändra tiden så att vännen inte dör. Hon försöker hitta en lösning till universum. Hon provar olika sätta att omforma verkligheten och hittar en reva i väggen. Där bakom finns “Mellan Väggen”, en parallell dimension där hon och vännen fortfarande kontrollerar tiden och sin berättelse.

 

BETWEEN är ett filosofisk scenkonstverk där förlust, avsaknad och längtan blir till möjligheter, öppningar mot något annat. Flickrummet är en revolutionär plats – en plats där brist, vakuum och frustration har en inneboende potential till förändring och till att gå bortom repetitiva normer.

 

I föreställningen är tekniken en medspelare, som hjälper oss att tillsammans med Ana färdas ut i rotsystemet. Genom hörlurar hamnar vi i ett vibrerande, pulserande rum som kan expandera och implodera, där publiken går in i det lilla scenrummet för att sedan tillsammans med skådespelaren färdas i det expanderande rummet till oändligheten, till platsen dit stadens alla flickrum är sammankopplade, till mellanrummet.

 

I BETWEEN fortsätter UngaTur arbetet som påbörjades i 2015 års produktion DU VET HAVSDJUPEN där vi tillsammans med Anne Jonsson och Moa Backman undersökte flickskapet. I år arbetar vi vidare med Anne Jonssons och Moa Backmans idé i BETWEEN, med Emma Palmkvist som dramatiker och dramaturg, och Anne Jonsson som regissör.

 

Av: UngaTur
Idé och koncept: Anne Jonsson och Moa Backman
Regissör: Anne Jonsson
Dramatiker: Emma Palmkvist
Medverkande: Lisen Rosell
Ljudbild/scenbild: Tanya Byrne
Producent: Siri Nyke
Kommunikatör: Carolina Oscarsson
Produktionsassistent: Julie Finnved
Verksamhetsledare: Siri Nyke
Konstnärlig ledare: Aurelia Le Huche
Grafisk Formgivning: Lisa Dalenius